CAD CAM DENT s.r.o., Jaurisova 515/4, 14000 PRAHA 4, CZECH PREPUBLIC

Školení

Základní kurz

6.12.2019

• Práce s .STL soubory, editace .STL
• Přidání / odstranění objektů
• Sesazování objektů
• Individuální modelace dosedu s ohledem na kvalitu preparace/otisku/osy nasazení/použité technologii výroby
• Pravidla modelace ochranných zón a minimální tloušťky s ohledem na použitou technologii výroby
• Ideální modelace s ohledem na post processing - minimalizování úpravy hotové konstrukce
• Virtuální artikulátor - základní problematika
• Využití předpreparační situace a digitální wax-up
• Práce v Expert módu
• kouzlo volné modelace - free form
• Práce se sloučenou konstrukcí
• Co nedělat - nejčastější chyby softwaru a uživatele

Od 9:00 do 16:00

Technická 2, Brno
budova A4, 5. patro, 513a

8000 Kč vč. DPH

maximálně 8 účastníků

exocad expert Ondřej Mahdal