Kalibrace 3D tiskárny pro přesný tisk

Stejně jako je potřeba pravidelně kalibrovat 3D skener, také resinová 3D tiskárna potřebuje kalibraci, aby výtisk byl co nejpřesnější.

Pro úspěšnou kalibraci a spolehlivý tisk, je potřeba dodržet několik podmínek

 • stálá teplota v místnosti s tiskem ( 22-25 stupňů C), nemusíte řešit, pokud má tiskárna vyhřívání
 • FEP fólie ve vaničce v dobrém stavu, pro kalibraci nejlépe novou nebo málo použitou
 • používat kvalitní resin
 • tisknout ideálně na 50um vrstvu ( platí pro LCD tiskárny s 50um pixelem ), rychlost tisku ( lift speed ) 50-100mm/min, retract speed 150mm/min, light-off delay dle resinu, alespoň 1s (důležité pro "zklidnění" resinu po tisku vrstvy )

Pro kalibraci budete potřebovat

 • přesné posuvné měřidlo, značkové, např. Mitutoyo AOS
 • vědět optimální dobu vytvrzení resinu, pokud nemáte přednastavený v SW pro tiskárnu, tak můžete použít testovací model https://www.thingiverse.com/thing:2776522 a zkoušením doby vytvrzení na vrstvu se dostat do stavu, kdy jsou všechny detaily vytištěné, ale zároveň se nemizí negativní mezery a neprojevuje se efekt light bleeding ( "nakynutí" detailů ).
 • 3D kalibrační kostku pro měření https://www.thingiverse.com/thing:3032828
 • čističku modelů, je zásadní výtisk dobře vyčistit
 • vytvrzovací pec, nejlépe zábleskovou, pro vytvrzení bez deformací
 • 3D skener
 • SW Geomagic Control

Postup kalibrace

 • vytisknout 3D kalibrační kostku se základním nastavením v tiskárně
 • změřit rozměry X,Y,Z vytištěné kostky
  • varianta s hloubkoměřem: rozměry na kostce by měli mít 20 x 20 x 20mm, realita se bude lišit. dále změřit celkový rozměr kostky X, Y, který by měl být 25mm
  • varianta bez hloubkoměru je přesnější, změřit celkový rozměr X,Y,Z - viz červená šipka na obrázku, změřit X,Y,Z mini kostičku - viz zelená šipka. Celkový rozměr by měl být 25mm, kostička by měla mít 5mm v X,Y, v Z nebude mít nikdy 5mm  a není to podstatné ( overcuring adhezní vrstvy k platformě ), poté červený rozměr odečíst od zeleného a získáte X, Y, Z, který by měl mít 20mm
 • Po prvním tisku a měření pravděpodobně zjistíte, že rozměry neodpovídají teorii. V tuto chvíli je potřeba vzít do ruky kalkulačku a spočítat si koeficient korekce smrštění, který bude potřeba aplikovat
  • koeficient X = 20 / změřená délka X , a tak dále pro Y a Z
 • koeficienty zadat do tiskového SW - sliceru, např. pro formware
 • poté znovu naslicovat se zadanými koeficienty a vytisknout a opět změřit
  • při měření zkontrolovat
   • venkovní rozměry kostky X a Y by měly být 25 mm
   • rozměr X Y Z od hrany kostky k malé kostičce 20 mm
   • rozměr kostičky X Y by měl být 5mm
   • síly stěny 3mm a 2mm
  • pokud vše sedí, výborně, můžete pokračovat dále
  • pokud rozměry nesedí, znovu přepočítat koeficienty, zda jsou správně
  • pokud je celkový rozměr 25mm, ale 20mm rozměr je menší a kostička má více než 5mm, tak máte chybnou dobu vytvrzení na vrstvu, dochází k efektu lightbleedingu. Snížit dobu vytvrzení na vrstvu a opakovat znovu. Celkový poměr velikosti celé kostky v X a Y a velikosti kostičky ( 5mmtrové ) by měl být stejný
  • opakovat do doby, než se dostanete k ideálním hodnotám, někdy stačí 2 kola, někdy i 5 kol neposkytne uspokojivý výsledek.
  • pokud se nedokážete dobrat k uspokojivému výsledku, problém může být především v kvalitě resinu, nekvalitní resiny mají větší problémy se smrštěním, nebo v tiskárně ( nerovnoměrné UV pole, LCD )
 • následuje tisk kontrolního modelu, použijte jakýkoliv model horní / dolní čelisti, dutý, optimálně síla stěny 2.5mm ( plný model má jiné smrštění, obecně v resinovém tisku pokud možno tisknout větší objekty jen duté s odtokovými dírami )
 • poté model oskenujte, v co nejlepší kvalitě a ideálně bez děr
 • srovnání provedete v SW Geomagic Control, zkušební verzi získáte zde https://www.3dsystems.com/software/geomagic-control-x
 • ovládání SW je jednoduché, zhlédněte video https://www.youtube.com/watch?v=PdfgOlQSqX4
 • Srovnáním zjistíte, jestli vaše předchozí kroky byly úspěšné. 
 • Jak si stojíte v porovnání např. s FORM2, zjistíte zde https://theorthocosmos.com/dimensional-accuracy-3d-printers/ ( jedná se o starší test )

 

S kalibrací je možné z rozumné tiskárny a rozumně kvalitního resinu velmi přesné výsledky, které vás budou těšit po každém tisku.

Nemějte ovšem od resinového tisku přehnané očekávání, přesnost se nemůže vyrovnat frézování.

Jste limitování velikostí bodu tiskového LCD ( z pravidla cca 50um ), kvalitou tiskárny, resinu, podmínkami tisku, orientací modelu, opotřebením FEP fólie, nastavením rychlosti tisku.

3D tisku zdar.